Judges Cards

Conway Culbreth Gault
PA CASSARA DANCER OH PIAZZA TN KHALIENTE
TN KHALIENTE HOLANA E HOLANA E
WILD CARD CCF SOLOMON WB PA CASSARA DANCER
HOLANA E TN KHALIENTE OH PIAZZA
REVERENCE SMP PA CASSARA DANCER WILD CARD CCF
FA JUSTA MARVELUS WAN HARRISON E IM SIRIUS CF
JAGGER JULLYEN BV REVERENCE SMP PONACHE FF
OH PIAZZA PONACHE FF REVERENCE SMP
SOLOMON WB BARRITZ CARLTON SOLOMON WB
IM SIRIUS CF IM SIRIUS CF HARRISON E
HARRISON E SIR BENTLEE LD PA MINGO ALWAYS